Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 17/2019
Data i godzina: 2019/03/29, 18:46
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 21–29 marca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 21 marca 2019 roku 1600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0048% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 22 marca 2019 roku 300 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0009% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 25 marca 2019 roku 1600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0048% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 26 marca 2019 roku 1600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0048% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 27 marca 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 28 i 29 marca 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5700 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0172% kapitału zakładowego i dające prawo do 5700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0103% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 238500 akcji własnych dających  238500 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,7204% kapitału zakładowego i 0,4327% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 21–29 marca 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.