Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 46/2018
Data i godzina: 2018/07/18, 17:20
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 10 - 18 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 10 lipca 2018 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,62 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 11 lipca 2018 roku 633 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,46 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0019% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 12 lipca 2018 roku 1437 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0043% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0026% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 13 lipca 2018 roku 1511 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,37 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 16 lipca 2018 roku 1554 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,14 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0047% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0028% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 lipca 2018 roku 1452 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,79 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0044% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0026% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 18 lipca 2018 roku 3700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0112% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0067% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 10887 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0329% kapitału zakładowego i dające prawo do 10887 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0198% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 26000 akcji własnych dających 26000 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,0785% kapitału zakładowego i 0,0472% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 10 – 18 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załącznik: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.