Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 42/2019
Data i godzina: 2019/08/02, 17:30
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 25 lipca – 2 sierpnia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 25 lipca 2019 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 26 lipca 2019 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,05 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 29 lipca 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,94 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 30 lipca 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 31 lipca 2019 roku 300 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0009% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 1 sierpnia 2019 roku 1100 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0033% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0020% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

W dniu 2 sierpnia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4500 akcji własnych, stanowiących 0,0136% kapitału zakładowego i dających prawo do 4500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0082% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 13500 akcji własnych stanowiących 0,0408% kapitału zakładowego i dających prawo do 13500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0245% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 25 lipca – 2 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załącznik:

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.