Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 43/2019
Data i godzina: 2019/08/13, 18:34
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 5-13 sierpnia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 5 sierpnia 2019 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,82 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 sierpnia 2019 roku 200 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0006% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 8 sierpnia 2019 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 9 sierpnia 2019 roku 912 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,94 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0028% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 12 sierpnia 2019 roku 288 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0009% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 13 sierpnia 2019 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4200 akcji własnych, stanowiących 0,0127% kapitału zakładowego i dających prawo do 4200 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0076% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 17700 akcji własnych stanowiących 0,0535% kapitału zakładowego i dających prawo do 17700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0321% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 5-13 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.