Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 45/2019
Data i godzina: 2019/09/02, 17:21
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 23 sierpnia – 2 września 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 23 sierpnia 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 26 sierpnia 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 27 sierpnia 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 28 sierpnia 2019 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,19 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 30 sierpnia 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 2 września 2019 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,29 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4500 akcji własnych, stanowiących 0,0136% kapitału zakładowego i dających prawo do 4500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0082% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 26400 akcji własnych stanowiących 0,0797% kapitału zakładowego i dających prawo do 26400 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0479% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 23 sierpnia – 2 września 2019 roku.

Załączniki: 

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.