Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 48/2019
Data i godzina: 2019/09/12, 17:54
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 3-12 września 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 3 września 2019 roku 423 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 4 września 2019 roku 60 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 września 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 9 września 2019 roku 241 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,15 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0007% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • dniu 10 września 2019 roku 200 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0006% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 11 września 2019 roku 200 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0006% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 12 września 2019 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 5 września 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1800 akcji własnych, stanowiących 0,0054% kapitału zakładowego i dających prawo do 1800 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0033% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 28200 akcji własnych stanowiących 0,0852% kapitału zakładowego i dających prawo do 28200 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0512% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 3-12 września 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.