Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 48/2018
Data i godzina: 2018/07/27, 17:58
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 19 - 27 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 19 lipca 2018 roku 3370 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0102% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0061% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 lipca 2018 roku 2230 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0067% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0040% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 25 lipca 2018 roku 3400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,89 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0103% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0062% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 26 lipca 2018 roku 4500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,56 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0136% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0082% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 27 lipca 2018 roku 3500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0106% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0064% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 23-24 lipca Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 17000 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0513% kapitału zakładowego i dające prawo do 17000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0308% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 43000 akcji własnych dających 43000 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,1299% kapitału zakładowego i 0,0780% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 19 – 27 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.