Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 54/2019
Data i godzina: 2019/10/23, 17:20
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 15-23 października 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 15 października 2019 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 października 2019 roku 1600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0049% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 18 października 2019 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 23 października 2019 roku 1900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0058% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 16,21,22 października 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5000 akcji własnych, stanowiących 0,0152% kapitału zakładowego i dających prawo do 5000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0091% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 42700 akcji własnych stanowiących 0,1299% kapitału zakładowego i dających prawo do 42700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0778% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 15-23 października 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.