Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 66/2019
Data i godzina: 2019/12/20, 17:11
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 12 – 20 grudnia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 12 grudnia 2019 roku 68 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 13 grudnia 2019 roku 432 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 grudnia 2019 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 19 grudnia 2019 roku 400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0012% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0007% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 grudnia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0003% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • W dniach 16 i 18 rudnia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1500 akcji własnych, stanowiących 0,0046% kapitału zakładowego i dających prawo do 1500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0027% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 45500 akcji własnych stanowiących 0,1385% kapitału zakładowego i dających prawo do 45500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0829% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 12 – 20 grudnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.