Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 51/2018
Data i godzina: 2018/08/07, 17:41
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 30 lipca – 7 sierpnia 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 30 lipca 2018 roku 6000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,43 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0181% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0109% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 31 lipca 2018 roku 5000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 28,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0151% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0091% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 2 sierpnia 2018 roku 4000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 28,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 3 sierpnia 2018 roku 4000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 28,08 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 sierpnia 2018 roku 2000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0060% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 7 sierpnia 2018 roku 4000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,73 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 25000 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0755% kapitału zakładowego i dające prawo do 25000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0454% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 68000 akcji własnych dających  68000 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,2054% kapitału zakładowego i 0,1234% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 30 lipca  – 7 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załącznik: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.