Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 65/2020
Data i godzina: 2020/11/30, 17:35
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA  "Emitent" informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 31/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku, Emitent w dniach 19-30 listopada 2020 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 19 listopada 2020 roku 1.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 20,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 25 listopada 2020 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 20,23,24,26,27 oraz 30 listopada 2020 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1.900 akcji własnych, stanowiących 0,0058% kapitału zakładowego i dających prawo do 1.900 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0035% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 11.700 akcji własnych stanowiących 0,0356% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0213% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 19-30 listopada 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.