Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 52/2018
Data i godzina: 2018/08/20, 17:46
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 9 – 20 sierpnia 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 9 sierpnia 2018 roku 2000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,55 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0060% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 10 sierpnia 2018 roku 5900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,47 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0178% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0107% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 14 sierpnia 2018 roku 1929 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0058% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 16 sierpnia 2018 roku 1871 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,68 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0057% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 sierpnia 2018 roku 1800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,89 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0054% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0033% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 sierpnia 2018 roku 3900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,47 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 W dniu 13 sierpnia 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 17400 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0526% kapitału zakładowego i dające prawo do 17400 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0316% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 85400 akcji własnych dających  85400 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,2580% kapitału zakładowego i 0,1549% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 9  – 20 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.