Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 53/2018
Data i godzina: 2018/08/29, 18:21
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 21 – 29 sierpnia 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 21 sierpnia 2018 roku 3600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,59 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0109% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0065% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 23 sierpnia 2018 roku 3700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0112% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0067% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 27 sierpnia 2018 roku 2000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0060% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 28 sierpnia 2018 roku 1700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,13 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0051% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 29 sierpnia 2018 roku 3700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0112% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0067% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 22 i 24 sierpnia 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 14700 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0444% kapitału zakładowego i dające prawo do 14700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0267% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 100100 akcji własnych dających  100100 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,3024% kapitału zakładowego i 0,1816% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 21  – 29 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.