Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 53/2021
Data i godzina: 2021/12/20, 17:15
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 9 – 20 grudnia 2021 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 9 grudnia 2021  roku 2.600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0079% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0047% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 10 grudnia 2021  roku 2.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0076% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 grudnia 2021  roku 2.700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0082% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 13-16 grudnia 2021 roku oraz w dniu 20 grudnia 2021 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 7 800 akcji własnych stanowiących 0,0238% kapitału zakładowego i dających prawo do 7 800 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0142% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 15 600 akcji własnych stanowiących 0,0476% kapitału zakładowego i dających prawo do 15 600 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0285% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 9 – 20 grudnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Załącznik RB 53/2021 - wykaz transakcji 09-12-20-12-2021
(pdf) 110.41KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.