Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 3/2022
Data i godzina: 2022/01/13, 17:12
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 4 – 13 stycznia 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 4 stycznia 2022  roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 7 stycznia 2022  roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 20,98 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 10 stycznia 2022  roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 20,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 12 stycznia 2022  roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 21,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 5,11 i 13 stycznia 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 9 600 akcji własnych stanowiących 0,0293% kapitału zakładowego i dających prawo do 9 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0175% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 33 200 akcji własnych stanowiących 0,1013% kapitału zakładowego i dających prawo do 33 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0606% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 4 – 13 stycznia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Załącznik RB 3 2022 wykaz 04.01.-13.01.2022
(pdf) 132.54KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.