Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 10/2022
Data i godzina: 2022/01/27, 18:00
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 18 – 27 stycznia 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 18 stycznia 2022 roku 2.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 20,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0076% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 19 stycznia 2022 roku 2.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,99 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0076% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 20-21 oraz 24-27 stycznia 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5 000 akcji własnych stanowiących 0,0153% kapitału zakładowego i dających prawo do 5 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0091% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 38 200 akcji własnych stanowiących 0,1165% kapitału zakładowego i dających prawo do 38 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0697% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 18 – 27 stycznia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Załącznik RB10 2022 wykaz transakcji 18.01-27.01.2022 r
(pdf) 114.35KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.