Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 13/2022
Data i godzina: 2022/02/25, 19:14
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 15 – 25 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 15 lutego 2022  roku 2.074 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0063% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 16 lutego 2022  roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 lutego 2022  roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,55 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 23 lutego 2022 roku 2.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 19,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0061% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0037% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 24 lutego 2022 roku 1.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 17,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 25 lutego 2022 roku 958 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0029% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 18,21 oraz 22 lutego 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 11 332 akcje własne stanowiące 0,0346% kapitału zakładowego i dających prawo do 11 332 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0207% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 57 232 akcji własnych stanowiących 0,1746% kapitału zakładowego i dających prawo do 57 232 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,1045% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 15–25 lutego 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Załącznik RB 13/2022 wykaz transakcji 15-25.02.2022
(pdf) 102.87KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.