Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 19/2022
Data i godzina: 2022/04/06, 19:37
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 28 marca – 6 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 28 marca 2022 roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,84 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 30 marca 2022 roku 2.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0076% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 kwietnia 2022 roku 2.700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0082% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 29, 31 marca oraz 1, 4 i 5 kwietnia 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 7 600 akcji własnych stanowiących 0,0232% kapitału zakładowego i dających prawo do 7 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0139% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 87 334 akcje własne stanowiące 0,2664% kapitału zakładowego i dających prawo do 87 334 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,1594% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 28 marca – 6 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Szczegółowy wykaz transakcji
(pdf) 107.54KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.