Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 25/2022
Data i godzina: 2022/04/29, 19:46
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 20 – 29 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 20 kwietnia 2022 roku 1.121 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,88 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0034% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0020% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 25 kwietnia 2022 roku 1.600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0049% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 26 kwietnia 2022 roku 1.800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 18,14 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0055% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0033% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 27 kwietnia 2022 roku 1.800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 17,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0055% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0033% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 28 kwietnia 2022 roku 1.800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 17,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0055% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0033% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 29 kwietnia 2022 roku 1.700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 17,52 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0052% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 21 i 22 kwietnia 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 9 821 akcji własnych stanowiących 0,0300% kapitału zakładowego i dających prawo do 9 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0179% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 104 355 akcje własne stanowiące 0,3184% kapitału zakładowego i dających prawo do 104 355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,1905% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 20 – 29 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Szczegółowy wykaz transakcji
(pdf) 107.93KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.