Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 56/2018
Data i godzina: 2018/09/11, 18:49
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 3 – 11 września 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 3 września 2018 roku 3000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,23 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0091% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 4 września 2018 roku 326 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,58 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0010% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0006% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 5 września 2018 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,58 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 września 2018 roku 633 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,57 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0019% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 7 września 2018 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,68 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 11 września 2018 roku 3500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,81 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0106% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0064% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 10 września 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 9459 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0286% kapitału zakładowego i dające prawo do 9459 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0172% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 109559 akcji własnych dających  109559 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,3309% kapitału zakładowego i 0,1988% ogólnej liczby głosów na WZA.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 3  – 11 września 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.