Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 27/2022
Data i godzina: 2022/05/16, 17:42
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 2-16 maja 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 5 maja 2022 roku 1.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 17,02 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0043% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0026% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 maja 2022 roku 1.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 16,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 9 maja 2022 roku 1.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 16,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 10 maja 2022 roku 1.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 16,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 11 maja 2022 roku 1.500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 16,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0027% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 12 maja 2022 roku 1.700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 16,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0052% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 13 maja 2022 roku 1.900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 15,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0058% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 16 maja 2022 roku 2.100 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 15,69 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0064% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 2 i 4 maja 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 13 100 akcji własnych stanowiących 0,0400% kapitału zakładowego i dających prawo do 13 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0239% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 117 455 akcje własne stanowiące 0,3583% kapitału zakładowego i dających prawo do 117 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,2144% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 2-16 maja 2022 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Wykaz transakcji_2.05-16.05.2022
(pdf) 111.57KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.