Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 33/2022
Data i godzina: 2022/05/26, 17:43
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku, Emitent w dniach 17-26 maja 2022 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 17 maja 2022 roku 2.200 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 15,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0067% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0040% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 18 maja 2022 roku 2.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 15,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0073% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 19 maja 2022 roku 2.800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 14,84 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0085% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0051% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 maja 2022 roku 1.900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 14,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0058% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 24 maja 2022 roku 3.400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 14,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0104% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0062% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 23, 25 i 26 maja 2022 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 12 700 akcji własnych stanowiących 0,0387% kapitału zakładowego i dających prawo do 12 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0232% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 130 155 akcje własne stanowiące 0,3971% kapitału zakładowego i dających prawo do 130 155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,2376% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 17-26 maja 2022 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

file icon pdf
Wykaz_transakcji_17.05-26.05.2022
(pdf) 107.87KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.