Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 57/2018
Data i godzina: 2018/09/20, 17:51
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 12 – 20 września 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 12 września 2018 roku 1700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0051% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 września 2018 roku 541 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,37 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0016% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0010% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 19 września 2018 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 września 2018 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 13,14 i 18 września 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4241 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0128% kapitału zakładowego i dające prawo do 4241 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0077% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 113800 akcji własnych dających  113800 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,3437% kapitału zakładowego i 0,2065% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 12  – 20 września 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.