Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nieodpłatne nabycie akcji Apator SA w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia

Nr 15/2012
Data i godzina: 2012/04/13, 00:00
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego ("Program") uchwalony Uchwałą nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 23 stycznia 2012 r., został zrealizowany.

 

W dniu 13 kwietnia 2012 r. Apator SA nabył nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining Sp. z o. o. 2 mln akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Transakcja została przeprowadzona poza rynkiem regulowanym.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych. Akcje te stanowią 5,70% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonania 2 mln głosów, co stanowi 3,42% ogólnej liczby głosów na WZA.

Decyzja o umorzeniu powyższych akcji zostanie podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.