Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów

Nr 31/2023
Data i godzina: 2023/12/19, 12:22
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA informuje, że w następstwie ukończenia analizy głównych przesłanek, świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów trwałych Grupy Apator, w dniu 19 grudnia 2023 r. podjęta została decyzja o:

  • dokonaniu odpisu aktualizującego wartości niematerialne (znak towarowy, relacje z klientami),
  • obniżeniu aktywowanej straty podatkowej.

Skutki powyższej decyzji wykazane zostaną w skonsolidowanym bilansie Grupy Apator w Segmencie Gaz, zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.

Odpisy związane są z jednostką pośrednio zależną George Wilson Industries Ltd („GWi”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wynikają one z rewizji planów strategicznych i aktualizacji sporządzanych dla spółki GWi projekcji finansowych, na które nadal niekorzystnie wpływa otoczenie makroekonomiczne, co ma przełożenie na niższe marże oraz obecne i planowane wolumeny sprzedawanych produktów.

Zarząd Apator SA szacuje wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Apator na poziomie ok. 12 mln zł. Kwota ta zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Apator za 4. kwartał 2023 r.

Podane kwoty zostały oszacowane wstępnie i mogą ulec zmianie na etapie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego lub jego badania przez audytora.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.