Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Nr 31/2021
Data i godzina: 2021/08/17, 09:41
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA niniejszym w załączeniu przekazuje odpowiedzi na wniosek akcjonariuszy o udzielenie informacji, złożony w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

file icon pdf
Załącznik do raportu nr 31 - odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
(pdf) 221.03KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.