Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odstąpienie Apator SA od polityki dywidendy w związku z decyzją o niewypłaceniu zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.

Nr 58/2022
Data i godzina: 2022/12/19, 13:30
Kategoria: Dywidenda

W związku z niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym, w tym negatywnym wpływem wojny w Ukrainie, słabą koniunkturą gospodarczą oraz wysokim poziomem kosztu pozyskania finansowania zewnętrznego, Zarząd Spółki podjął decyzję i zarekomendował Radzie Nadzorczej niewypłacanie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę potwierdzającą decyzję Zarządu Apator SA dotyczącą odstąpienia od polityki dywidendowej Spółki ogłoszonej w dniu 16 marca 2007 roku.

Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.