Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Apator SA

Nr 24/2013
Data i godzina: 2013/06/25, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA odwołało z dniem 25 czerwca 2013 r. pana Eryka Karskiego z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej.

W podjętej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie podano przyczyny odwołania.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.