Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA

Nr 22/2021
Data i godzina: 2021/06/02, 18:30
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku, godz. 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
2021-22-ogloszenie-o-zwolaniu-wza-apator-sa-na-dzien-29-06-2021-zalacznik1
(pdf) 190.72KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.