Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Nr 20/2021
Data i godzina: 2021/05/24, 12:52
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Janusza Marzyglińskiego o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Apator SA.

Zmniejszenie udziałów nastąpiło w wyniku sprzedaży 50.000 akcji imiennych Apator SA, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2021.

Pan Janusz Marzygliński powiadomił Spółkę, że:

  • przed zbyciem akcji posiadał 749.960 akcji Apator SA, co stanowiło 2,29% udziału w kapitale zakładowym oraz 2.748.236 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów;
  • po zbyciu posiada 699.960 akcji Apator SA, co stanowi 2,13% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do wykonania 2.548.236 głosów dających 4,65% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie.

file icon pdf
2021-20-zawiadomienie-art-69-j-marzyglinski-zalacznik1
(pdf) 123.5KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.