Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Nr 31/2022
Data i godzina: 2022/05/23, 13:07
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Tadeusza Sosgórnika o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Apator SA.

Zwiększenie udziałów nastąpiło w wyniku nabycia 50.000 akcji imiennych Apator SA, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2022. Pan Tadeusz Sosgórnik powiadomił Spółkę, że:

  • przed nabyciem akcji posiadał 1.466.738 akcji Apator SA, co stanowiło 4,48% udziału w kapitale zakładowym oraz 5.377.544 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 9,82% ogólnej liczby głosów;
  • po nabyciu akcji posiada 1.516.738 akcji Apator SA, co stanowi 4,63% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do wykonania 5.577.544 głosów dających 10,18% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

file icon pdf
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10%_T. Sosgórnik
(pdf) 523.71KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.