Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Apator Rector Sp. z o.o.

Nr 55/2018
Data i godzina: 2018/09/03, 11:07

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, ze w dniu 3 września Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Apator Rector sp. z o.o. („Spółka”), w której Emitent jest jedynym wspólnikiem, podjęło uchwałę, na mocy której podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000 zł do 2.000.000 zł poprzez utworzenie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.

Nowo utworzone udziały zostaną objęte przez Emitenta za wkład pieniężny w kwocie 30 mln zł najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku. Nadwyżka (agio) pomiędzy wartością nominalną udziałów a wartością wkładu na pokrycie udziałów w kwocie 29 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Środki pieniężne uzyskane przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w kwocie 30 mln zł, którą Emitent udzielił Spółce, o czym informował w raporcie bieżącym nr 44/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku.

Powyższe transakcje nie wpłyną na poziom zadłużenia zewnętrznego grupy Apator,  równocześnie wzmocnią możliwości rozwojowe spółki Apator Rector.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 17 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.