Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Poręczenie kredytu na zakup akcji Elkomtech SA

Nr 18/2014
Data i godzina: 2014/03/20, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2014 roku spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę poręczenia cywilno-prawnego do kwoty 100 mln zł.

Poręczenie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego w wysokości do 100 mln zł na nabycie akcji Elkomtech SA (raport bieżący nr 17/2014) i zostało udzielone do 30 czerwca 2019 r.  Z tytułu udzielenia poręczenia Apator Powogaz SA otrzyma od Emitenta prowizję w wysokości 1,3% w stosunku rocznym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.