Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie Członka Zarządu Apator SA

Nr 20/2017
Data i godzina: 2017/06/12, 12:37
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Arkadiusza Chmielewskiego na Członka Zarządu Apator S.A. i powierzyła mu zarządzanie obszarem opomiarowania gazu.

W związku z powyższym od dnia 12 czerwca 2017 roku Zarząd Apator S.A. działa w następującym czteroosobowym składzie:

  • Andrzej Szostak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
  • Piotr Nowak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych,
  • Agnieszka Nosal – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Biznesem Opomiarowania Energii Elektrycznej,
  • Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Biznesem Opomiarowania Gazu.

Pan Arkadiusz Chmielewski pełni od 2002 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Apator Metrix S.A., której przedmiotem działalności jest produkcja gazomierzy. Funkcję tą będzie kontynuował równocześnie z funkcją Członka Zarządu Apator S.A. Zasiada również w Radzie Dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., przejętej przez Apator Metrix S.A. w 2012 r.

Pan Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Ze spółką Apator Metrix S.A. związany jest od 1993 r. W ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

Pan Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Arkadiusz Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.