Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Apator SA na nową kadencję

Nr 38/2020
Data i godzina: 2020/07/03, 18:24
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 02.07.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  ustaliło, że Rada Nadzorcza Apator SA powołana na nową wspólną kadencję w latach 2020-2025 działać będzie w składzie 7-osobowym oraz dokonało wyboru następujących osób do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej:

1)    Janusz Niedźwiecki

2)    Mariusz Lewicki

3)    Janusz Marzygliński

4)    Kazimierz Piotrowski

5)    Danuta Guzowska

6)    Marcin Murawski

7)    Tadeusz Sosgórnik

Informacje odnośnie powołanych osób nadzorujących zawiera załącznik do raportu.

Podstawa prawna: §5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.