Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie i skład Rady Nadzorczej Apator SA

Nr 25/2013
Data i godzina: 2013/06/25, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 24 czerwca 2013 roku do Rady Nadzorczej powołało pana Janusza Niedźwieckiego i pana Marcina Murawskiego.
W związku z powyższym od dnia 25 czerwca 2013 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:

 • pani Danuta Guzowska,
 • pan Krzysztof Kwiatkowski,
 • pan Mariusz Lewicki,
 • pan Janusz Marzygliński,
 • pan Marcin Murawski,
 • pan Janusz Niedźwiecki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od 2010 r. i upływa w 2016 r. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Charakterystyka nowych członków Rady Nadzorczej:
1) Pan Janusz Niedźwiecki urodził się w 1958 r., jest absolwentem Politechniki Gdańskiej:
- Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych - inżynier elektryk,
- Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierunek: Zarządzanie i Marketing, o specjalności: Ekonomia i Finanse - magister.
Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 2000 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Apator SA - Dyrektora Generalnego,
 • w latach 1998 - 2000 - Członek Zarządu Apator SA - Dyrektor ds. Marketingu,
 • w latach 1991 - 1998 - praca w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator, a następnie w Apator SA - pion handlowy - zajmowane stanowiska: kierownik, dyrektor,
 • w latach 1989 - 1991 - praca w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator - pion konstrukcyjny,
 • w latach 1983 - 1989 - praca na Politechnice Gdańskiej.

Pan Janusz Niedźwiecki jest dominującym współwłaścicielem spółki Termator Sp. z o. o. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki od 2010 r. jest radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Pan Janusz Niedźwiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Janusz Niedźwiecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

2) Pan Marcin Murawski urodził się w 1973 r., jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania o specjalizacji: Zarządzanie finansami. Pan Marcin Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), polskiego biegłego rewidenta (uprawnienia KIBR) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).
Doświadczenia zawodowe:

 • marzec 2013 r. – do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej GTC SA,
 • grudzień 2012 – do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej CCC SA,
 • listopad 2005 – do listopad 2012: Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny) oraz sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA SA oraz TUNŻ WARTA SA,
 • w latach 1997- 2005 praca w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. na stanowiskach:
 • lata 2002 - 2005: Menedżer w Departamencie Audytu – Departament Usług Finansowych,
 • lata 1999 – 2001: Starszy Asystent w Departamencie Audytu,
 • lata 1997 – 1998: Asystent w Departamencie Audytu.
 • luty 1997 – lipiec 1997: Kontroler Finansowy w TCH Components sp. z o. o.

Pan Marcin Murawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marcin Murawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.