Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie nowego Członka Zarządu

Nr 10/2016
Data i godzina: 2016/02/18, 14:57
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 18 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu z dniem 22 lutego 2016 roku Pana Piotra Dobrowolskiego, który odpowiedzialny będzie za zarządzanie obszarem energetyki zawodowej w grupie Apator.

W związku z powyższym od dnia 22 lutego 2016 roku Zarząd Apator SA działać będzie w następującym trzyosobowym składzie:
- Andrzej Szostak - Prezes Zarządu,
- Piotr Nowak - Członek Zarządu,
- Piotr Dobrowolski - Członek Zarządu.

Pan Piotr Dobrowolski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Od momentu ukończenia studiów pracuje na rzecz energetyki zawodowej, początkowo w obszarze wytwarzania (turbiny), następnie w obszarze przesyłu i dystrybucji.

W latach 2008 - 2014 Pan Piotr Dobrowolski pełnił funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Zarządzającego w spółce Siemens Sp. z o.o. i odpowiadał za opracowanie strategii rozwoju sektora energetycznego w Polsce oraz rozwój nowych działalności, w tym poprzez akwizycje. W latach 2003 - 2007 obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Demag Delaval Industrial Turbomachinery Sp. z o.o. , wcześniej, od 1999 roku, Dyrektora Biznesu Elektrowni i Turbin Gazowych w Alstom Power Sp. z o.o. W latach 1991 - 1998 pracował na stanowiskach kierowniczych w ABB Zamech Sp. z o.o., a rozpoczynał swoją karierę zawodową w 1983 roku jako konstruktor w Zakładach Mechanicznych Zamech i następnie w ABB w Szwajcarii.

Pan Piotr Dobrowolski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Dobrowolski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.