Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie nowego Członka Zarządu Apator SA

Nr 46/2016
Data i godzina: 2016/12/15, 13:48
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016K, Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu z dniem 1 stycznia 2017 roku Panią Agnieszkę Nosal, która odpowiedzialna będzie za zarządzanie obszarem linii opomiarowania energii elektrycznej w grupie Apator.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 roku Zarząd Apator S.A. działać będzie w następującym czteroosobowym składzie:
- Andrzej Szostak - Prezes Zarządu,
- Piotr Nowak - Członek Zarządu,
- Piotr Dobrowolski - Członek Zarządu,
- Agnieszka Nosal – Członek Zarządu.

Pani Agnieszka Nosal jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz EAP European School of Management w Berlinie. Posiada doświadczenie i wiedzę z obszaru energetyki zawodowej, w tym szczególnie z obszaru inteligentnego opomiarowania energii elektrycznej oraz sieci inteligentnych – zarówno na poziomie systemów pomiarowo – odczytowych, jak i urządzeń (liczników).

W latach 2013 – 2016 Pani Agnieszka Nosal pełniła funkcję Członka Zarządu w innogy STOEN Operator (wcześniej RWE STOEN Operator) i odpowiadała m.in. za opracowanie i wdrożenie koncepcji Smart Meteringu, uruchomienie projektów GIS i wektoryzacji oraz centralnego zarządzania danymi pomiarowymi. W latach 2009 – 2012 Pani Agnieszka Nosal zatrudniona była na stanowisku Dyrektora ds. Projektów Specjalnych w innogy Polska S.A. (wcześniej RWE Polska S.A.). W ramach jej obowiązków wchodziło definiowanie i realizacja projektów optymalizacyjnych z zakresu obsługi klienta oraz dystrybucji energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W latach 2006 – 2009 Pani Agnieszka Nosal pracowała w Ernst & Young Business Advisory na stanowisku Menedżera i była odpowiedzialna za sprzedaż i realizację projektów z zakresu strategii, organizacji i optymalizacji procesów, m.in. dla branży energetycznej.
W latach 2000 – 2006 Pani Agnieszka Nosal pracowała w Andersen Business Consulting na stanowisku Senior Konsultant, gdzie była odpowiedzialna m.in. za realizację projektów dla grupy energetycznej.

Pani Agnieszka Nosal nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Agnieszka Nosal nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim."

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.