Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie prokurenta spółki Apator SA

Nr 8/2011
Data i godzina: 2011/01/26, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 stycznia 2011 r. Pan Mirosław Klepacki Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej został powołany na prokurenta spółki. Ustanowiona prokura ma charakter samoistny – dla skutecznego reprezentowania spółki (składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i składanie podpisów samodzielnie).

Pan Mirosław Klepacki w latach 1979-1986 był studentem Politechniki Gdańskej na Wydziale Elektrycznym o specjalności – Automatyka i Metrologia Elektryczna. Od 1985 r. do 1988 r. był zatrudniony w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy "Warmix" w Olsztynie. Następnie w 1988 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Intertor" w Toruniu. W latach 1988 - 1996 przebywał w Niemczech, gdzie ukończył intensywny kurs języka niemieckiego w GFBA w Hamburgu oraz kurs CAD Fachmankurs w Komputer Akademie w Hamburgu.
W latach 1991 - 1993 zatrudniony był na stanowisku konstruktora w firmach: IBG Offshore w Ahrensburgu oraz Ferchau Konstruktion GmbH. Następnie do 1995 r. prowadził samodzielną działalność gospodarczą - handel z byłymi krajami ZSRR. Od 1996 roku związany jest ze spółką Apator SA, kolejno na stanowisku kierownika Biura Eksportu, Dyrektora Sprzedaży Aparatury Łącznikowej i obecnie Dyrektora ds. Aparatury Łącznikowej.
Pan Mirosław Klepacki od 1999 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Apator-Elektro w Moskwie (spółka wchodząca w skład Grupy Apator). Ponadto od lipca 2006 r. jest członkiem Zarządu spółki Apator GmbH (spółka wchodząca w skład Grupy Apator).
Pan Mirosław Klepacki w 2010 roku ukończył studia wyższe I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i obecnie kontynuuje dalsze studia na tej uczelni.

Pan Mirosław Klepacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mirosław Klepacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.