Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie prokurenta spółki Apator SA

Nr 36/2016
Data i godzina: 2016/10/05, 16:04
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 października 2016 r. udzielił prokury samoistnej Panu Tomowi Ruhan – Doradcy Zarządu.

Tom Ruhan ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii. Ma obywatelstwo irlandzkie.

W latach 2003 – 2014 Tom Ruhan pełnił funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji oraz był członkiem zarządu w spółce Netia SA. W ramach swoich obowiązków nadzorował od strony prawnej zakończenie procesu restrukturyzacji finansowej Netii, konwersję jej opłat koncesyjnych, akwizycje oraz proces integracji blisko 60 spółek. Tom nadzorował również politykę regulacyjną spółki oraz liczne sprawy sądowe w Grupie Netia.

W latach 2009 – 2014, był również członkiem zarządu (a w latach 2011 – 2014 Prezesem Zarządu) Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Przez trzy trzyletnie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Obecnie jest członkiem Rady KIGEIT. Ponadto pełni funkcję członka zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Jest również Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Dorastaj z Nami, której celem jest pomoc materialna i edukacja dzieci, których rodzice zginęli pełniąc służbę publiczną (dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich, policjantów).

W latach 1991 – 2003 Tom Ruhan pracował w Kancelarii Prawniczej Wardyńscy i Wspólnicy, doradzając w licznych procesach transakcyjnych.

Pan Tom Ruhan nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tom Ruhan nie figuruje Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.