Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie Zarządu Apator S.A. na nową kadencję

Nr 18/2016
Data i godzina: 2016/06/13, 14:42
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016, Rada Nadzorcza informuje, że proces rekrutacji na stanowisko prezesa Zarządu Apator S.A. nie został jeszcze zakończony. Wobec tego, obecny Prezes Zarządu Pan Andrzej Szostak, kierując się interesem Spółki i grupy Apator, wyraził zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu kolejnej kadencji do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Apator S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. powołała Zarząd Apator S.A. kolejnej kadencji w następującym składzie:

- Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,

- Piotr Nowak – Członek Zarządu,

- Piotr Dobrowolski – Członek Zarządu.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu:

Andrzej Szostak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Andrzej Szostak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Od 2013 roku Pan Andrzej Szostak pełni funkcję Prezesa Zarządu-Dyrektora Generalnego w spółce Apator SA. W latach 2007 - 2010 obejmował stanowisko  Dyrektora w 3i plc, wiodącej europejskiej firmie private equity. W latach 1999 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Rothschild Polska sp. z o. o. W latach 1989 - 1999 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu i Partnera Zarządzającego Access sp. z o. o.

Pan Andrzej Szostak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Szostak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Piotr Nowak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

 

Pan Piotr Nowak jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika

w Toruniu, a także absolwentem IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie.

Pan Piotr Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA).

Od 2014 roku Pan Piotr Nowak pełni funkcję Członka Zarządu- Dyrektora ds. Finansowych w spółce Apator SA. W latach 2006 - 2014 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Finansowych i Zastępcy Członka Zarządu w spółce Netia S.A. W latach 2003 - 2006 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontrolingu w PTC Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska). W latach 2000 - 2003 był Członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. Finansowych w Lucent Technologies Poland. W latach 1994 - 2000 pracował w Ernst & Young Polska na stanowiskach kierowniczych i analitycznych.

Pan Piotr Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Piotr Dobrowolski - Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Biznesem Automatyzacji Pracy Sieci

Pan Piotr Dobrowolski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej.

Od 2016 roku Pan Piotr Dobrowolski pełni funkcję Członka Zarządu-Dyrektora Zarządzającego Biznesem Automatyzacji Pracy Sieci w spółce Apator SA. W latach 2008 - 2014 zajmował stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Zarządzającego w spółce Siemens Sp. z o.o. W latach 2003 - 2007 obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Demag Delaval Industrial Turbomachinery Sp. z o.o. , wcześniej, od 1999 roku, Dyrektora Biznesu Elektrowni i Turbin Gazowych w Alstom Power Sp. z o.o. W latach 1991 - 1998 pracował na stanowiskach kierowniczych w ABB Zamech Sp. z o.o., a rozpoczynał swoją karierę zawodową w 1983 roku jako konstruktor w Zakładach Mechanicznych Zamech i następnie w ABB w Szwajcarii.

Pan Piotr Dobrowolski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Dobrowolski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.