Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie Zarządu Apator SA na nową wspólną kadencję w latach 2019-2022

Nr 29/2019
Data i godzina: 2019/05/27, 17:28
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 27 maja 2019 Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 28 maja 2019 roku Zarząd Apator SA na nową wspólną kadencję w latach 2019-2022.

Zarząd Apator S.A. kolejnej kadencji działać będzie w następującym dwuosobowym składzie:

  • Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu,
  • Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu.

Poniżej Emitent przekazuje życiorysy powołanych Członków Zarządu:

Mirosław Klepacki:

Pan Mirosław Klepacki jest absolwentem kierunku Zarządzanie Biznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1979-1986 studiował na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej (specjalizacja Automatyka i Metrologia Elektryczna). Podczas kilkuletniego pobytu w Niemczech, gdzie prowadził własną działalność gospodarczą, ukończył dodatkowo Computer Akademie w Hamburgu (1990 r.)

Pan Mirosław Klepacki posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie, biegle posługuje się jęz. niemieckim oraz jęz. rosyjskim. Jest związany z Apator SA od 1996 roku. W początkowym okresie odpowiedzialny był za rozwój eksportu. Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Aparatury Łączeniowej, a od 2011 roku również prokurenta spółki Apator SA.

Ponadto Pan Mirosław Klepacki:

  • od stycznia 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA oraz Członka Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA,
  • w okresie od lutego 2017 do końca 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o.o.
  • w latach 2006 - 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Apator GmbH z siedzibą w Niemczech.

Pan Mirosław Klepacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mirosław Klepacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Arkadiusz Chmielewski:

Pan Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix SA, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki i będzie ją nadal kontynuował.

Pan Arkadiusz Chmielewski zasiada również w Radzie Dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., zależnej od Apator Metrix SA.

Pan Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Arkadiusz Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.