Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Pozew spółki PySENSE Sp. z o.o.

Nr 8/2021
Data i godzina: 2021/02/05, 19:08
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 lutego 2021 r. otrzymał odpis pozwu PySENSE Sp. z o.o. przeciwko Apator SA, który w opinii Zarządu jest bezzasadny.

Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy i dotyczy zapłaty kwoty 21.526.688,09 zł, na którą składają się:

  • odszkodowanie na podstawie art. 471 KC z tytułu szkody w związku z niewykonaniem przez Apator SA umowy o współpracy z dnia 31.10.2018 r. w zakresie wytworzenia przez PySENSE Sp. z o.o. modemów komunikacyjnych do liczników energii elektrycznej Apator SA w wysokości 21.347.389,20 zł (tj. 20.502.193,30 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 845.195,90 zł),
  • wynagrodzenie za przeniesienie przez PySENSE Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych na Apator SA w wysokości 115.263,57 zł (tj. 110.700 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 4.563,57 zł),
  • wynagrodzenie z tytułu udzielenia Apator SA licencji do oprogramowania w wysokości 64.035,32 zł (tj. 61.500 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 2.535,32 zł).

Tak, jak na wstępie wskazano, Zarząd Apator SA ocenia pozew za bezzasadny i będzie wnosił o oddalenie powództwa w całości.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.