Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok

Nr 9/2018
Data i godzina: 2018/02/27, 07:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 850 mln zł - 880 mln zł,
  • skonsolidowany zysk netto: 65 mln zł - 70 mln zł.

Prognoza 2018 roku oparta jest na następujących, głównych założeniach:

  • wyniki obejmują działalność kontynuowaną i działalność zaniechaną (zakończenie dezinwestycji w Apator Mining),
  • wyniki zakładają wzrost rentowności m. in poprzez poprawę wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech,
  • zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja SA przez Apator Rector,
  • brak zdarzeń jednorazowych,
  • średnie kursy walutowe: 4,17 PLN/EUR; 3,60 PLN/USD; 4,80 PLN/GBP.

Podstawa prawna: art 17 ust 1. Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.