Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok

Nr 13/2019
Data i godzina: 2019/03/01, 10:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 880 mln zł - 920 mln zł,
  • skonsolidowany zysk netto: 72 mln zł - 75 mln zł.

Prognoza 2019 roku oparta jest na następujących, głównych założeniach:

  • główne wzrosty przychodów zakładane w segmencie Gaz oraz w linii opomiarowania energii elektrycznej w segmencie Energii Elektrycznej,
  • dalsza poprawa wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech,
  • istotny wzrost nakładów inwestycyjnych r/r,
  • średnie kursy walutowe: 4,20 PLN/EUR, 3,60 PLN/USD, 4,80 PLN/GBP.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.