Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 października 2021 r.

Nr 39/2021
Data i godzina: 2021/09/22, 14:05
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 października 2021 r.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Załącznik 1 Projekty uchwał NWZA Apator 2021
(pdf) 223.54KB
file icon pdf
Załącznik 2 Plan połączenia
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Załącznik 3 Uchwała RN Apator Zaopiniowanie NWZA
(pdf) 123.1KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.