Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 r.

Nr 23/2021
Data i godzina: 2021/06/02, 18:35
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
2021-23-projekty-uchwal-wza-apator-2021-z-uzasadnieniami-zalacznik1
(pdf) 334.14KB
file icon pdf
2021-23-raport-pwc-sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-raport-br-zalacznik2
(pdf) 208.84KB
file icon pdf
2021-23-sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-nadzorczej-za-2020-r-zalacznik3
(pdf) 882.07KB
file icon pdf
2021-23-sprawozdanie-z-polityki-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej-za-lata-2019-i-2020-zalacznik4
(pdf) 739.5KB
file icon pdf
2021-23-uchwaly-opiniujace-rn-apator-zalacznik5
(pdf) 369KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.