Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 26 czerwca 2024 r.

Nr 14/2024
Data i godzina: 2024/05/29, 13:39
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Projekty uchwał na ZWZ Apator SA 26.06.2024
(pdf) 590.74KB
file icon pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA w 2023 r.
(pdf) 1.13MB
file icon pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 r.
(pdf) 1.03MB
file icon pdf
Raport biegłego dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
(pdf) 210.77KB
file icon pdf
Uchwały RN opiniujące sprawy WZA Apator SA
(pdf) 346.62KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.