Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 28 czerwca 2022 r.

Nr 37/2022
Data i godzina: 2022/06/01, 16:28
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Projekty uchwał ZWZ Apator SA na dzień 28.06.2022
(pdf) 698.75KB
file icon pdf
Uchwały Rady Nadzorczej opiniujące sprawy ZWZ
(pdf) 344.55KB
file icon pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok
(pdf) 854.96KB
file icon pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2021 rok
(pdf) 768.05KB
file icon pdf
Raport biegłego rewidenta nt. sprawozdania o wynagrodzeniach
(pdf) 324.2KB
file icon pdf
Sprawozdanie finansowe Apator Elkomtech SA za 2021 r.
(pdf) 1.26MB
file icon pdf
Sprawozdanie zarządu Apator Elkomtech za 2021 r.
(pdf) 694.24KB
file icon pdf
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta dot. sprawozdań Apator Elkomtech za 2021 r.
(pdf) 183.31KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.