Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 28 czerwca 2023 r.

Nr 10/2023
Data i godzina: 2023/05/31, 16:04
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Projekty uchwał ZWZ Apator SA
(pdf) 545.46KB
file icon pdf
Uchwały RN Apator SA opiniujące ZWZ
(pdf) 298.05KB
file icon pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2022 rok
(pdf) 842.47KB
file icon pdf
Sprawozdanie z polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok
(pdf) 718KB
file icon pdf
Raport biegłego rewidenta nt. sprawozdania o wynagrodzeniach
(pdf) 206.42KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.